<div align="center"> <h1>||| Persona - Troska o rozwój osobisty w duchu personalizmu chrześcijańskiego...</h1> <h3>personalizm chrześcijański</h3> <p>persona,osoba,chrześcijanizm,chrzescijanizm,Bóg,Bog,artykuły,artykuly,refleksje,psychologia,kościół,kosciol</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl" rel="nofollow">http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl</a></p> </div>